-13%

[Chính hãng] Nắp bồn cầu điện tử thông minh Panasonic DL-EH10VG-W – loại lắp rời


So sánh
  • Nắp bồn cầu điện tử
  • Chức năng rửa linh hoạt
  • Bệ ngồi cao cấp
  • Khả năng diệt khuẩn cao
  • Chứng nhận kháng khuẩn SIAA
  • Vệ sinh và tiết kiệm điện
  • Dễ dàng lắp đặt

14.400.000 12.600.000

Panasonic DLEH10VGW

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 9d98fb7d7ce3cce5f66c2a922ed8c5f0.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 0b4252ae27d251f92376a51f9fd42225.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 8652bba5da95430d1f357d09fff227d7.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 7486b9c5e5014889eca5131679253c85.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 53d1c821a3aeb519e1e42fab7f9a2c0d.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 29ac2210ba13bb90be07d324feae0f0c.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là dfb672638aebaa110f353fb055bf202a.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 60f3cbf97eed541f5666a96778f875d3.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là d0c343442fcdb503a0721b164acd1f74.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là a1e002c82e2e5c14724f90788dcae5f8.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là f4010d9938f7a784da751da47442c915.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1fb4f53b71c15d9249aea749270b27a3.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 5fa6ff7895b2e6a90142f55f1cdc4b35.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 9c35f460fdbb2f0a492bd1c3e83afc37.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 478d9d24fb892f70f26ff3ecc6019df5.jpeg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 0bfb703b2892e8d2ef2157509299402c.jpeg
Sold By : Delago

Xem gần đây